Handledarutbildning

Vår Handledarutbildning är förlagd under kvällstid på tisdagar. Utbildningen pågår i ca 3 timmar och 30 min.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås.

OBS! Kom i god tid! För att hinna med betalning och legitimering bör kursdeltagare komma ca 20-30 minuter före uppstart.

Avbokning ska ske senast kl 13:00 dagen innan, för att slippa debiteringen av kostnaden.

Nästa kurs:

Tisdag 14/12 kl. 18:00- ca 21:30 (Plaster kvar)

Pris

450 kr. I priset ingår fika. Medtag giltig legitimation för både handledare och elev!

Mer information om utbildningen

Fr.o.m. 1 Januari 2006 är denna utbildning obligatorisk för att bli godkänd som handledare vid privat övningskörning med personbil. Blanketter beställs på www.transportsyrelsen.se

OBS! Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader gammal för att få gå kursen.

Krav för att bli handledare

Handledaren måste vara minst 24 år och ha haft B-körkort under minst 5 år de senaste 10 åren.

Efter genomförd utbildning

Rapportering till Transportstyrelsen om genomförd utbildning sker elektroniskt dagen efter utbildningstillfället.


Folkes Trafikutbildning
Polstjärnegatan 4
417 52 Göteborg
På Lindholmen

Telefon: 031-51 73 49
E-post: folkes.trafikutb@telia.com

Hitta hit

Folkes Trafikutbildning