ECO-Driving

Kör smartare – Tanka mindre!

För tillfället kan vi tyvärr inte erbjuda kurser i ECO-Driving

Vi erbjuder ECO-Driving för personbil.

EcoDriving är ett utbildningspaket som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan. EcoDriving vänder sig till företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men även till privatpersoner.

Det finns stora summor att spara genom ett aktivt arbete med fordonspark, förare och logistik. Vi hjälper er snabbt att komma igång med att minska era kostnader, förbättra era affärsmöjligheter och inte minst förbättra miljön.

EcoDriving innebär att köra med framförhållning och därmed förutse olika trafiksituationer. På detta sätt undviker man överraskningar och eventuella olyckor. För att kunna köra EcoDriving krävs hög koncentration och samtidigt ett aktivt körsätt. Detta ger ett lugnare tempo som också bidrar till att öka trafiksäkerheten. Föraren kommer fram fortare till målet trots lägre topphastigheter.

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger, men även för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna fordon kan spara såväl energi som miljö, men också stora belopp, genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt. Att köra sparsamt förlänger inte restiden. I många fall blir den till och med kortare.

Genom Eco-driving kan du…

 • minska bränsleförbrukningen med upp till 20%
 • minska dina kostnader för service och underhåll
 • minska dina koldioxidutsläpp med upp till 20%
 • ge personalen bättre kunskaper om trafik och miljö
 • vidareutbilda personalen i ett miljöanpassat körsätt
 • utbilda personalen i fordonsteknik och service

Kursupplägg – Personbil

Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca 1,5 timmar och ett gemensamt teoripass på ca: 2 timmar. Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen.

Moment

 1. Testkörning
  Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i en bil utrustad med färddator tillsammans med en lärare.
 2. Analys 
  Läraren analyserar förarens normala körsätt.
 3. Demonstration och instruerad övning
  Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.
 4. Testkörning 2 
  Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper.
 5. Råd 
  Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen.
 6. Teori 
  Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.
 7. Uppföljning 
  Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

Kontakta oss för prisuppgifter, vi skräddarsyr en utbildning för dig eller ditt företag.

You missed