Priser BE-körkort

Teori

Bokpaket
BE-boken, Trafikens grunder, Repetera grunderna, vägmärken och vägmarkeringar, vägmärkestest.

770 kr

Enskild teorilektion á 55 min

690 kr

Datortester
Obegränsat antal tester via internet för BE-körkort.

600 kr

Körning

Enskild körlektion á 110 min

2 100 kr

Lån av fordon vid körprov

2 300 kr

Avgifter till Transportstyrelsen och Trafikverket

Teoriprovsavgift

325 kr

Körprovsavgift

1 650 kr

Foto hos trafikverket

80 kr

Tillverkning av körkort

280 kr

You missed