Priser utökat B

Körning

Körlektion á 110 min

1 990 kr

Lån av fordon vid körprov

1 890 kr

Teorilektion á 55 min, fördjupad säkerhetskontroll

600 kr

Avgifter till Transportstyrelsen och Trafikverket

Körprovsavgift

800 kr

Foto hos trafikverket

80 kr

Tillverkning av körkort

280 kr

You missed